<< Ana Sayfa

Endometrioziste Ağrı Yönetiminde Güncel Tedavi Yaklaşımları 

 

Moderatör: Dr. Kutay Biberoğlu,
Sunanlar: Dr. Kutay Biberoğlu, Dr. Gürkan Bozdağ, Dr. Barış Ata

Endometrioziste Ağrı Yönetiminde Güncel Tedavi Yaklaşımları

Endometrioziste ağrı oluşumunun temel olarak üç mekanizması vardır. Endometrial odakların menstrüel dönemde aktivasyonuna bağlı peritoneal iritasyon, odakların pelvik sinirler üzerinde yaptığı direkt iritasyon, endometrial odaklardan salınan sitokinlere bağlı olarak gelişen uterin aktivasyondur.

Ağrı yönetiminde kullanılan tedavi seçenekleri, etkinlikleri ve yan etki profilleri:

  1. NSAID: Etki yok,
  2. GnRH agonistleri: Etkilidir, Fakat vazomotor semptomlar ve kemik kaybı. Önlemek amaçlı olarak düşük doz östrojen, MPA, tibolon verilebilir.
  3. Danazol: Etkilidir. Yan etki profili yüksektir
  4. Aramataz inhibitörleri: Off-label kullanılıyor. Folikül kisti ve kaybı riski var. Önlem amaçlı oral kontraseptif verilebilir.
  5. COX2 inhibitörleri: Etkilidir. Fakat kardiovasküler yan etki nedeniyle kullanılmıyor.,
  6. Oral kontraseptif: GnRH analogları kadar etkilidir. Sürekli kullanım daha etkindir.
  7. Progestinler: Etkilidir. Dienogest antiproliferatif, antiinflamatuar, antianjiojenik etkili bir progesterondur.  Diğer progesteronlara kıyasla gonadotropin salınımını daha az baskılar, daha az hipoöstrojenik etkilidir.
  8. Progesteronlu rahim içi araç: Etkilidir.
  9. Parsiyel agonist (selektif progesteron agonist (Gestrinon): Etkilidir.

Hormonal tedaviler içinde uzun kullanım süresi esastır. Tedavi seçiminde tolerans, yan etki ve maliyet göz önüne alınmalıdır. 

<< Ana Sayfa

Görüşümü ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.